Honeywell

 
HNMSWVMSLT

Licencja MAXPRO® VMS Lite

Licencja obejmuje 64 kanały wideo (max. 128), 1 stację kliencką (max. 3)

MAXPRO® VMS to oprogramowanie służące do zarządzania systemem wideo produkcji Honeywell, działające w oparciu o architekturę klient-serwer. Uprawnienia operatorom systemu przydzielane są na bazie pełnionych funkcji. Oprogramowanie integruje rejestratory Honeywell zarówno IP jak i analogowe: MAXPRO® NVR, Rapid Eye™, Fusion, HRXD/SD i HRDP. MAXPRO® VMS jest oprogramowaniem skalowalnym, rozbudowa ssytemu polega na zakupie dodatkowych licencji. MAXPRO VMS integruje się z oprogramowaniem Pro-Watch®, oraz analizą wideo Active Alert® i People Counter. Główne cechy:

- Architektura klient - serwer

- Możliwość zastosowania serwera redundantnego

- Możliwość wymiany informacji (np.: obraz wideo z kamery) poprzez wbudowane wiadomości tekstowe "instant message"

- Zdalny monitor - podgląd monitora podrzędnego operatora systemu

- Obsługa Makr

- Obsługa i sterowanie poprzez klawiatury systemowe Ultrakey

Baza danych Microsoft SQL Express
Wspierane rejestratory MAXPRO® NVR, Rapid Eye™, Fusion, HRXD/SD i HRDP
Ilość połączeń klienckich 1 klient (max. 3)
Ilość kamer 64 (max. 128)
Podział ekranu Pełen ekran, 2x2, 1x5, 3x3, 2x8, 1x12, 4x4
Wyszukiwanie wideo Time/date timeline, time jump FWD/REV
Eksport wideo Format WMV
Podpis cyfrowy Tak, dołączone narzędzie weryfikacyjne
Sterowanie PTZ Tak
Klawiatury sterujące Tak, seria Ultrakey