Honeywell

 
HNMSWCL

Licencja rozszerzająca o dodatkową stację kliencką

Licencja obejmuje 1 dodatkową stację kliencką

MAXPRO® VMS to oprogramowanie służące do zarządzania systemem wideo produkcji Honeywell, działające w oparciu o architekturę klient-serwer. Uprawnienia operatorom systemu przydzielane są na bazie pełnionych funkcji. Oprogramowanie integruje rejestratory Honeywell zarówno IP jak i analogowe: MAXPRO® NVR, Rapid Eye™, Fusion, HRXD/SD i HRDP. MAXPRO® VMS jest oprogramowaniem skalowalnym, rozbudowa ssytemu polega na zakupie dodatkowych licencji. MAXPRO VMS integruje się z oprogramowaniem Pro-Watch®, oraz analizą wideo Active Alert® i People Counter. Główne cechy:

- Architektura klient - serwer

- Możliwość zastosowania serwera redundantnego

- Możliwość wymiany informacji (np.: obraz wideo z kamery) poprzez wbudowane wiadomości tekstowe "instant message"

- Zdalny monitor - podgląd monitora podrzędnego operatora systemu

- Obsługa Makr

- Obsługa i sterowanie poprzez klawiatury systemowe Ultrakey