Honeywell WIN-PAK

 
SRVWPPAPI

WIN-PAK API DEVELOPER SUPPORT

Narzędzie WIN-PAK API to interfejs łączący min. profesjonalny system kontroli dostępu PRO3200, zarządzany za pomocą oprogramowania WIN-PAK 4.6 (WPX46, WPS46G, WPP46), z oprogramowaniem innych producentów (integrującym np. systemy kadrowe, systemy zarządzania bezpieczeństwem typu PSIM itp.). Wspólny interfejs do wizualizacji i zarządzania ułatwia obsługę wyżej wymienionych systemów. Narzędzie WIN-PAK API składa się z dwóch części:

  1. Programowy interfejs bazodanowy który za pomocą oprogramowania innych producentów umożliwia dodawanie, usuwanie i modyfikowanie wpisów w bazie danych oprogramowania do zarządzania systemem kontroli dostępu WIN-PAK for Integration (SE) oraz WIN-PAK Ultimate (WPP4) (np. edytowanie, dodawanie, usuwanie użytkowników i kart z systemu kontroli dostępu, zmianę uprawnień do dostępu przysługujących poszczególnym użytkownikom, zmianę harmonogramów).
  2. Programowy interfejs komunikacyjny do nadzoru i sterowania urządzeniami systemu kontroli dostępu. W systemach innych producentów interfejs ten umożliwia podgląd stanu przejść w trybie online, zdalne otwarcie przejścia (impuls lub impuls ze zwłoką), zmianę trybu pracy czytników (kod PIN, kod PIN i karta, karta lub kod PIN, tylko PIN). Ponadto umożliwia potwierdzanie, kasowanie i dodawanie notatek do alarmów generowanych przez profesjonalny system kontroli dostępu Honeywell PRO3200.

W skład pakietu WIN-PAK API wchodzi:
– interfejs bazodanowy
– interfejs komunikacyjny
– dokumentacja ułatwiająca programowanie
– aplikacja testowa z przykładowymi scenariuszami integracyjnymi
Wspierane systemy operacyjne:
– Microsoft Windows 8 (64 bit)
– Microsoft Windows Server 2012 (64 bit)
– Microsoft Windows 7 (64 bit)
– Microsoft Windows 10 (64bit)