Rejestracja

Pola oznaczone   są obowiązkowe
Imię
Nazwisko
Firma
NIP
Adres e-mail
Telefon
Hasło
Powtorz hasło
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez TAP – Systemy Alarmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, kod pocztowy 60-413, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021881, NIP 7821017212, REGON 630374997, kapitał zakładowy 75.000,00 złotych, dalej „TAP”, w celu rejestracji oraz w celach marketingowych, w tym w celu otrzymywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i handlowym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych TAP oraz przyjmuję do wiadomości, że dane te mogą być udostępnione spółkom z grupy kapitałowej TAP oraz wybranym podmiotom trzecim, m.in. przedsiębiorstwom kurierskim w celu ich dalszego przetworzenia na potrzeby marketingowo-reklamowe oraz sprzedaży produktów i usług. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, domagania się zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Oświadczam, iż podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i obejmuje również zgodę na przetwarzanie danych również w przyszłości, przez następców prawnych TAP.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów serwisu www.tap.com.pl