Honeywell PRO3200

 
PRO32IN

Modułowy kontroler 16 wejść systemu PRO3200

System kontroli dostępu w architekturze modułowej/rozproszonej zapewnia obsługę maksymalnie 8160 czytników (realizowanej poprzez moduły PRO32R2 w konfiguracji przejść jednostronnie kontrolowanych). System PRO3200 składa się z inteligentnego kontrolera PRO32IC przechowującego w pamięci min. dane o kartach, użytkownikach, zdarzeniach oraz 16 dowolnych modułów rozszerzeń: drzwiowych PRO32R2, wejść nadzorowanych PRO32IN i wyjść PRO32OUT (w obrębie jednej magistrali RS-485). Oprogramowanie WIN-PAK służy do zarządzania systemem kontroli dostępu PRO3200 w wielu lokalizacjach jednocześnie (dodawanie, usuwanie, edycja danych dotyczących użytkowników
systemu i danych z kart, drukowanie kart, ustalanie poziomów dostępu itd.). WIN-PAK może zarządzać systemem kontroli dostępu złożonym z maksymalnie 255 inteligentnych kontrolerów PRO32IC (każdy obsługuje maksymalnie 32 przejścia kontrolowane jednostronnie).

Ilość wyjść przekaźnikowych 2 wyjścia przekaźnikowe typu C, 2A 30 VDC (NO/NC)
Ilość wejść programowalnych 16 (NO/NC, nadzorowane, nienadzorowane)
Czas aktywacji 1 - 32400 sekund
Wbudowany port RS-485 Tak
Alarm sabotażu obudowy Tak
Alarm braku zasilania Tak
Zasilanie 12 VDC
Temperatura pracy 0°C do 49°C
Wilgotność 0 do 85%