Aktualności

Wyniesione Lokalne Centrum Nadzoru "LCN" - 60km

Szanowni Państwo,

          Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-EN50131, Normie Obronnej NO-04-A004-2 oraz wytycznych MON maj 2020r, alarmowe centrum odbiorcze definiowane jest jako miejsce z ciągłą obsługą, do którego przekazywane są informacje dotyczące stanu jednego l&HAS lub większej ich liczby. Oznacza to, że głównym, pierwotnym zadaniem LCN jest zbieranie informacji o stanie podłączonych, monitorowanych l&HAS oraz najczęściej graficzna prezentacja zaistniałych zdarzeń. Odbiorcą informacji jest tak zwany operator, którego zadaniem jest szybka i prawidłowa ocena sytuacji oraz późniejsze wdrożenie stosownych procedur. Informacje, które są monitorowane, to najczęściej informacje dotyczące stanu poszczególnych grup l&HAS, stanu elementów detekcyjnych, stanu zasilania 230 VAC oraz akumulatorów systemu. Taka budowa LCN pozwala operatorowi na globalną, całościową ocenę zaistniałych zdarzeń, bez względu na ilość oraz rozproszenie podległych l&HAS.

          W sytuacji w której LCN oddalony jest od miejsca instalacji I&HAS na znaczą odległość (maksymalnie 60km) musimy zastosować specyficzne rozwiązania techniczne. Powyższa nota ma zazadanie uzmysłowić Państwu problematykę oraz wspomóc Państwa przyszłe prace projektowe. 

Rysunek orginalny rozwiązania dostępny jest do pobrania pod linkiem - LINK

Pozdrawiam i zapraszam do współpracy Tomasz Górski TAP