Aktualności

Struktura adresów oraz kolizje adresów magistrala systemowa nr. 1 - RS485 Galaxy Dimension - analiza.

Szanowni Państwo,

          Z uwagi na dużą ilość wątpliwości oraz zapytań zarówno projektowych jak i wykonawczych chciałbym Państwu przybliżyć problematykę związaną z określeniem standardu realizacji, wytycznych dotyczących magistrali nr. „1” RS485 w systemach sygnalizacji włamania i napadu (I&HAS) rodziny central Galaxy Dimension.

          Standard RS485 jest standardem transmisji danych przeznaczonym do wielopunktowych linii transmisyjnych. W 1983 roku (Electronics Industries Association – EIA) utworzył standard RS485 który szybko znalazł zastosowanie w aplikacjach typowo przemysłowych z uwagi na dużą odporność na potencjalne zakłócenia. Każdy odbiornik-urządzenie stanowi obciążenie magistrali. Nadajnik jest w stanie dostarczyć określoną ilość prądu do magistrali więc wzrost ilości odbiorników powoduje wzrost prądu obciążenia. Z uwagi na ten fakt do magistrali RS-485 można podłączyć ograniczoną ilość urządzeń. W przypadku central alarmowych GALAXY DIMENSION maksymalną ilość odbiorników/urządzeń określa się na 32szt na każdej z magistral RS485 dostępnych w wybranym modelu płyty głównej (CA). Pula 32 dostępnych urządzeń została na sztywno podzielona na trzy niezależne adresowo bloki urządzeń: pula modułów IN/OUT (RIO, PRIO) maksymalnie 16 na magistrali, pula klawiatur sterujących (MK7, MK8, GTC Galaxy Touch Center) maksymalnie 8 na magistrali, pula kontrolerów ACS (DCM) maksymalnie 8 na magistrali. Tak proste założenia koncepcyjne usprawniają nabywanie wiedzy na temat systemu oraz upraszczają proces projektowania i późniejszej realizacji systemu I&HAS.

          Rys. 1 Podstawowa struktura systemu I&HAS Galaxy Dimension - GD520

          Posiadając podstawowe informację dotyczące standardu RS485 oraz strukturę systemu możemy przeanalizować kształt magistrali „1” RS485 która z uwagi na jej specyfikę stanowi częsty problem zarówno dla projektantów jak i integratorów systemu. Magistrala nr. „1” jest jedyną w systemie magistralą systemową umożliwiającą podłączenie oraz konfigurację szerokiej gamy modułów/interfejsów komunikacyjnych dostępnych w ofercie systemu np.: E080 Ethernet, E062 Telecom, A033, A161, GP, E054, ISDN.

          Rys. 2 Moduły komunikacyjne RS485 GD mag „1”

          Musimy pamiętać, że zastosowanie jednego z dostępnych modułów komunikacyjnych na mag „1” eliminuje tym samym dostępność jednej z klawiatur na tej magistrali. Dzieję się tak ponieważ montaż np. E080 powoduje wprowadzenia do struktury magistrali 33 modułu. Dodatkowo każdy moduł komunikacyjny emuluje tak zwaną klawiaturę wirtualną dostępną z poziomu aplikacji RSS Remote Servicing Suite R056 która niejako „zabiera” adres dostępny dla klawiatury fizycznej na tej magistrali. Pełna pula adresowa klawiatur na magistrali „1” wygląda następująco: (0-2 oraz B-F) – łącznie osiem klawiatur. Poniższa tabela obrazuje pulę z wkluczeniami określając który moduł komunikacyjny eliminuje który adres klawiatury.

          Tab. 2 Wykluczenia adresowe – moduł KOM – klawiatura systemowa.

          Z powyższych informacji wynika, że gwarantowane adresy klawiatur na magistrali „1” to: (0,1,2) czyli odpowiednio klawiatura 10,11,12 w puli B-F dochodzi do potencjalnej kolizji z modułami komunikacyjnymi zgodnie z Tab. 1.

          Projektując system w oparciu o centrale I&HAS Galaxy Dimension, mając świadomość informacji przedstawionych powyżej sugeruję aby magistralę „1” traktować wyjątkowo i w sytuacji w której nie ma potrzeby stosowania 8 klawiatur na magistrali „1” ograniczyć projekt do maksymalnie trzech (adr. 10,11,12) tak aby w przyszłości nie ograniczyć inwestora co do możliwości wzbogacenia systemu o kolejne interfejsy/moduły komunikacyjne.

          Dodatkowo chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że jeżeli traktujemy magistralę „1” jako magistralę tak zwaną „komunikacyjną” warto zadbać o to żeby otoczyć ją maksymalną ochroną starając się tym samym szczególnie w obiektach rozległych/rozproszonych nie wychodzić jej zasięgiem poza obrys budynku w którym zlokalizowana jest centrala lub dedykować jej zadania jedynie do kwestii komunikacji CA – PC.

          Rys. 3 Przykład systemu z restrykcyjną magistralą nr.1

          Magistrale pozostałe (2,3,4) nie podlegają obostrzeniom posiadając pojemność maksymalną 32 dostępnych adresów: IN/OUT (RIO, PRIO) maksymalnie 16 na magistrali, klawiatury sterujące (MK7, MK8, GTC Galaxy Touch Center) maksymalnie 8 na magistrali, kontrolery ACS (DCM) maksymalnie 8 na magistrali. Kończąc mam nadzieję, że informację okażą się dla Państwa pomocne w przypadku pytań standardowo zapraszam do dalszej dyskusji.

Pozdrawiam Tomasz Górski TAP