Aktualności

Sieciowanie centrala GALAXY DIMENSION - drugi tor transmisji zgodnie z NO-04 2016r

     W wielu obiektach głównie podlegających jurysdykcji Ministerstwa Obrony Narodowej jak i Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych pojawia się zagadnienie związane z realizacją drugiego toru transmisji zdarzeń alarmowych do LCN – Lokalne Centrum Nadzoru oraz ZCN – Zapasowe Centrum Nadzoru.

     W rozumieniu Normy Obronnej NO-04 2016r jako pierwszy tor transmisji rozumiemy przekaz informacji alarmowych do oprogramowania SMS – Security Management System natomiast jako drugi tor transmisji rozumiemy przekaz informacji alarmowych do poziomu standardowej klawiatury LCD centrali alarmowej.

     Głównym celem tworzenia procedury drugiego toru transmisji jest zapewnienie jak największej niezawodności przekazu informacji pomiędzy CA a LCN / ZCN zarówno w sytuacjach alarmowych jak i  w sytuacjach potrzeby sterowania CA.

     W czasie normalnej / bezawaryjnej pracy LCN / ZCN wykorzystywane jest oprogramowanie SMS natomiast w sytuacji awaryjnej polegającej na uszkodzeniu podstawowego toru transmisji (uszkodzenie platformy PC, uszkodzenie bazy danych itp) operator ma możliwość sprawowania kontroli nad podległymi centralami przy użyciu klawiatur zlokalizowanych w pomieszczeniu LCN.

     Poniższy rysunek ma za zadanie zobrazować Państwu metodykę sieciowania central alarmowych GALAXY DIMENSION z wykorzystaniem redundantnej technologii WDM LAN-RING której zadaniem jest przeniesienie sygnałów alarmowych zarówno podstawowego jak i zapasowego toru transmisji do LCN / ZCN.

Rysunek w dużej rozdzielczości znajduje się do pobrania na stronie (Systemy Alarmowe/Galaxy Diemension/C520-D/dokumenty do pobrania).

Z poważaniem Tomasz Górski